מתחם הספורט הגדול
של נוער ראשון לציון

קיץ
2022

מתחם הרישום של המשתתפים בפעילויות מתחם הספורט לנוער
ויש גם הפתעות ופרסים
פרטים בהמשך