top of page


תקנון טורניר קט רגל לזכרו של עידן בלוי

1.  הטורניר יתקיים בשיטת נוק-אאוט משלב 1/8 גמר, כלומר קבוצה שמפסידה סיימה את דרכה בטורניר. 

2. החוקה תהיה לפי חוקת ההתאחדות לכדורגל למעט שינויים הכתובים בתקנון זה.

3. הצהרת בריאות:
שחקן אשר לא ימלא הצהרת בריאות לא יוכל להשתתף בטורניר. למילוי ההצהרה לחצו כאן.

4. המשחקים:
א. המשחקים יתקיימו בשיטת 7X7, כלומר- 6 שחקנים על המגרש ושוער.
ב. אורך כל משחק: 8 דקות, ללא מחציות.
ג. לפני משחק הגמר יתקיים משחק על מקומות 3-4. בין המפסידות במשחקי חצי הגמר.
ד. משחק הגמר יהיה באורך 12 דקות, 2 מחציות של 6 דקות כל אחת.
ה. משחק יסתיים לפי זמן ברוטו.
ו. המשחקים יתקיימו בשיטת הנוקאאוט, במידה והמשחק הסתיים בשוויון, ההכרעה תהיה לפי פנדלים- פנדל אחד לכל קבוצה עד ההכרעה. 

5. החלפת שחקנים במהלך משחק ללא הגבלה.

6. הרחקות:
א. שחקן יורחק מהמגרש לאחר 2 התראות
ב. הרחקה מהטורניר תתבצע במקרה של התנהגות אלימה (פיזית / מילולית)

בהצלחה

bottom of page