top of page
RES SOCC N.jpg

ליגת הקט-רגל 5X5 לנוער
ראשון לציון


תקנון

1. הטורניר יתקיים ב-3 קטגוריות גיל:
א. מסיימי ו' - מסיימי ז'
ב. מסיימי ח' - מסיימי ט'

ג. תיכונים י' ומעלה

2.  שיטת התחרות תיקבע בהתאם לכמות הקבוצות הסופיות שיירשמו לטורניר ותפורסם בהמשך באתר הטורניר.

3. החוקה תהיה לפי חוקת הכדורגל לנוער של ההתאחדות לכדורגל למעט שינויים הכתובים בתקנון זה.

4. רישום:

בכל קבוצה יירשמו מינימום 5 שחקנים בכל קטגוריית גיל ומקסימום 8 שחקנים

5. שיטת המשחקים:
המשחקים יתקיימו בשיטת 5X5, כלומר- 4 שחקנים על המגרש ושוער.
אורך כל משחק: 10 דקות, 2 מחציות של 5 דקות כל אחת.
משחק יסתיים לפי זמן ברוטו.

6. ניקוד ודירוג:
א. הקבוצות יחולקו לבתים בהתאם לכמות הקבוצות שתירשמנה
ב. בשלב הראשון ישחקו הקבוצות בשיטת ליגה
ג. בשלבי ההכרעה ישחקו הקבוצות בשיטת נוקאאוט (יפורט בהמשך בהתאם לרישום)

7. דירוג בטבלאות הבתים:
א. ניצחון = 2 נק'
ב. תיקו = 1 נק'
ג. הפסד = 0 נק'
ד. הפסד טכני = -1 (מינוס נקודה) (2:0 בשערים).

8. הדירוג בבית / בטבלה ייקבע לפי:
א. מספר הנקודות הסופי שצברה כל קבוצה
ב. במקרה של שוויון בין שתי קבוצות תינתן עדיפות לקבוצה שניצחהבמשחק בין שתי הקבוצות
ג. במידה ומספר הנקודות זהה, יקבע הפרש השערים הכללי ( זכות פחות חובה), גם בין 3 קבוצות או יותר ביניהן.
ד. במידה והפרש השערים זהה תינתן עדיפות לקבוצה שהבקיעה יותר שערי זכות (ללא הארכה)
ה. במקרה של שוויון נוסף - 3 פנדלים לכל קבוצה.

9. החלפת שחקנים במהלך משחק.

10. הרחקות:
א. שחקן יורחק מהמגרש לאחר 2 התראות
ב. הרחקה מהטורניר תתבצע במקרה של התנהגות אלימה (פיזית / מילולית)

bottom of page