top of page
לוגו משולב ספורט וקהילה ועיריית ראשלצ.png
PNG תמונת פתיחה מידעון 2021.png

ברכת ראש העירייה מר רז קינסטליך

ברכת מנכ"ל החברה העירונית מר אלי פולק

ברכת מנהל חטיבת ספורט וקהילה מר אריק ז'מייטיס

אגף רישוי ואחזקת מתקנים - סיכום 2021

האגף פועל בשיתוף פעולה מלא עם כל גורמי החברה ונותן מענה לכלל בעיות התחזוקה והאחזקה, מרכז ומנהל את תחום הבטיחות של מתקני הספורט, בכלל המתקנים בעיר ובנוסף יוזם ומלווה שדרוג המתקנים הן באמצעות מינהל שפ"ע והן באמצעות קבלנים.

פעילות בולטת בשנת 2021:

מגרש הכלוב - המגרש המיתולוגי נהפך למגרש חדשני בסגנון הארלם, כולל ציורי רצפה ייחודיים, החלפת גדרות ושדרוג עמודי הסל והלוח.

מתחם גלגליות.png

מתחמי גלגיליות - משטחי החלקה מיושנים בנאות אשלים, נהפכו לאטרקציה בקרב ילדי השכונה בפרט וילדי העיר בכלל כשנצבעו וצוירו ע"י אמן גרפיטי.

מתחם ספורט קריית ראשון - מגרש הכדורגל הישן הוחלף לדשא סינטטי חדש, מתחם מתקני כושר, מסלול הריצה נצבע וסומן מחדש.

מגרש קובי בריינאט.png

מגרש השומר הצעיר - בלב שכונת שיכון המזרח הוותיקה ממוקם מגרש ישן ומוזנח אשר שודרג ע"י האגף כולל אספלט וביצוע עבודת אומן.

הברפלד.jpg

מתחם הנוער אצטדיון הברפלד - שופץ ושודרג, הדשא והתאורה הוחלפו.

אגף הספורט - סיכום 2021

אגף הספורט הינו אגף משמעותי הן בקרב קהילות הספורט והן בקרב התושבים ומשתתפי הספורט הבלתי פורמלי בראשון לציון אשר שמה את הספורט על כלל היבטיו בראש מעייניה.

האגף מנהל את הספורט בעיר על כלל תחומיו, אחרי על הקשר מול ענפי ומועדוני הספורט בעיר, מנהל את המערך הארגוני ומתפעל את מתקני הספורט בעיר, אחראי על פרויקטים עירוניים ברמה הלאומית, אחראי על ארגון והפקת אירועי ומיזמי הספורט העירוניים ויוזם ומלווה תמיכה בספורט ובספורטאי העיר.

פעילות בולטת בשנת 2021:

bottom of page