top of page

ליגת הכדורסל 3X3 לנוער ראשון לציון

תקנון

1. הטורניר יתקיים ב-2 קטגוריות גיל:
א. מסיימי ו' - מסיימי ח'
ב. מסיימי ט' - מסיימי יא'

2. שיטת התחרות תיקבע בהתאם לכמות הקבוצות הסופיות שיירשמו לטורניר ותפורסם בהמשך באתר הטורניר.

3. החוקה היא לפי חוקת פיבא 3X3 למעט שינויים שמצויינים בתקנון זה.

4. רישום:
בכל קבוצה יירשמו מינימום 3 שחקנים בכל קטגוריית גיל ומקסימום 7 שחקנים

5. שיטת המשחקים:
א. המשחקים יתקיימו בשיטת 3X3.
ב. אורך כל משחק: 10 דקות ברוטו.
ג. הקבוצה הראשונה שקולעת 12 נקודות מנצחת.
ד. במקרה של שוויון בתום 10 הדקות, תהיה הארכה: ניצחון לקבוצה הראשונה שתקלע 2 נק'.

 

6. צבירת נקודות:

א. זריקת עונשין - 1 נק' (זריקת עונשין רק מצב של AND ONE או עבירה שלישית באותה התקפה, החלפת שליטה בכדור מאפסת את הספירה, ובכל מקרה רק זריקת עונשין אחת).

ב. סל שדה בתוך קשת השלוש - 1 נק'.

ג. סל שדה מחוץ לקשת השלוש - 2 נק'.
 

7. כללי:

א. כל החלפת שליטה בכדור (מלבד R התקפה) מחייב להוציא את הכדור מעבר לקשת השלוש (בכידרור או מסירה).

ב. כל פעם שהכדור "מת" (עבירה, חוץ, עצירה עקב מצב מיוחד) המשחק יחודש במסירה ל"צ'ק"

ג. חילוף שחקן ניתן לבצע כל פעם כשהכדור "מת"

ד. פסק זמן אחד לכל קבוצה – עד דקה.

ה. אין ספירת עבירות אישיות או קבוצתיות.

ו. לאחר כל סל השליטה בכדור מתחלפת, הקבוצה שספגה סל חייבת להוציא את הכדור מעבר לקשת ה 3.

ז. במקרה של  החטאת זריקת עונשין: הקבוצה שמשתלטת על ה R צריכה להוציא אותו מעבר לקשת ה 3

ח. במקרה של קליעת עונשין: הקבוצה שספגה 1 נק. מקבלת את הכדור לצ'ק מעבר לקשת ה 3


8. ניקוד ודירוג:
א. הקבוצות יחולקו לבתים בהתאם לכמות הקבוצות שתרשמנה
ב. בשלב הראשון ישחקו הקבוצות בשיטת ליגה
ג. בשלבי ההכרעה ישחקו הקבוצות בשיטת נוקאאוט (יפורט בהמשך בהתאם לרישום)

9. דירוג בטבלאות הבתים:
א. ניצחון = 2 נק'
ב. הפסד = 1 נק'
ד. הפסד טכני = 0 נק' (תוצאה 12:0)

10. הדירוג בבית / בטבלה ייקבע לפי:
א. מספר הנקודות הסופי שצברה כל קבוצה
ב. במקרה של שוויון בין שתי קבוצות תינתן עדיפות לקבוצה שניצחה במשחק בין שתי הקבוצות

ג. במקרה של שוויון נקודות וניצחונות בין 2 קבוצות או יותר יקבע הדירוג על פי הסדר הבא:

A. על פי המאזן הפנימי ביניהן.

B. על פי הפרש הסלים ביניהן.

C. על פי סך סלי הזכות הגבוהים ביותר מכל המשחקים.

D. על פי סך סלי החובה הנמוכים ביותר מכל המשחקים.
 

11. הרחקות:
א. שחקן יורחק מהמגרש לאחר 2 עבירות טכניות / בלתי ספורטיביות
ב. הרחקה מהטורניר תתבצע במקרה של התנהגות אלימה (פיזית / מילולית)

bottom of page